ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 01/02/2019

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΠΟ 01/02/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΩΝ

 ΑΠΟ 01 - 02 – 2019

 

ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. 4241/127 , ΦΕΚ 173 Β / 30-01-2019

 

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΩΡΙΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

650,00 €

29,04 €

ΜΕ 1 ΤΡΙΕΤΙΑ

715,00 €

30,49 €

ΜΕ 2 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

780,00 €

31,94 €

ΜΕ 3 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

845,00 €

33,40 €

ΜΕ 4 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

-

34,85 €

ΜΕ 5 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

-

36,30 €

ΜΕ 6 ΤΡΙΕΤΙΕΣ

-

37,75 €

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΣΤΟ ΦΕΚ 173 Β / 30-01-2019 ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ