ΗΛ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΟΥ, LAPTOP, TABLET κλπ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ , ΑΡΘΡΟ 39α παρ. 5 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΗΛ. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΟΥ, LAPTOP, TABLET κλπ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ , ΑΡΘΡΟ 39α παρ. 5 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

Από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με την Απόφαση Α. 1439/2019, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του «αγοραστή» ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 39α:

«Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».
Οι υποκείμενοι στο φόρο που παραδίδουν ή αγοράζουν τα αγαθά της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται σε αναφορά στοιχείων για τις εν λόγω παραδόσεις ή αγορές.»

 

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω αφαίρεση του ΦΠΑ αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που αγοράζουν χονδρικώς τις παραπάνω ηλεκτρονικές συσκευές και όχι ιδιώτες.

 

Εγκατάσταση πλατφόρμας:

Το πρόγραμμα της υπηρεσίας 39α διατίθεται σ’ ένα συμπιεσμένο αρχείο από το διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ και ειδικότερα από το μενού:

Αρχική σελίδα → Επιχειρήσεις → Φορολογικές υπηρεσίες → Φ.Π.Α. → Υπηρεσία άρθρου 39α, παρ.5.

Το πρόγραμμα αποτελείται ουσιαστικά από ένα Java αρχείο, το "aade39afpa.jar", και για να τρέξει απαιτεί "Java1.8" που να έχει ενσωματωμένη (bundled) τη JavaFX.

 

Χρήση της πλατφόρμας από τον αγοραστή:

Ο αγοραστής συμπληρώνει/επιβεβαιώνει στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία βασικά στοιχεία του ιδίου και τυχόν εκπροσώπων του που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αντ’ αυτού αγαθά του άρθρου 39α, παρ. 5.
Τα βασικά στοιχεία που συμπληρώνει/επιβεβαιώνει είναι:

  1. Α.Φ.Μ.
  2. Οι πέντε τελευταίοι χαρακτήρες του αριθμού ταυτότητας ή διαβατηρίου (όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο του Taxis),
  3. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  4. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του ιδίου και των εκπροσώπων του (υποχρεωτικά).

 

Ο αγοραστής θα πρέπει να ορίζει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο, στην περίπτωση που επιθυμεί να πραγματοποιεί ο ίδιος αγορές μέσω της ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας. Ο αγοραστής αποφασίζει, επίσης, εάν για τις αγορές του θα απαιτείται συμπληρωματικά και «κωδικός μιας χρήσης», που παρέχεται από την ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία.

 

 

Χρήση της πλατφόρμας από τον πωλητή:

Ο πωλητής, κατά την εκτέλεση της συναλλαγής, οφείλει να ζητήσει από τον αγοραστή τον ΑΦΜ του, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό του καθώς και το κινητό του.

Στη συνέχεια, ο πωλητής καταχωρεί τα στοιχεία που ζήτησε από τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία, προκειμένου να πιστοποιήσει: α) την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης,

β) τη δυνατότητα του εκπροσώπου να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή.

Εφόσον γίνει επιτυχής επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων, ο πωλητής καταχωρεί στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής (συνολική ποσότητα αγαθών που πωλήθηκαν με εφαρμογή του άρθρου 39α, συνολική αξία των αγαθών αυτών, και αξία Φ.Π.Α., που θα προέκυπτε για τα αγαθά αυτά εάν δεν γίνονταν εφαρμογή του άρθρου 39α), και η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει 9-ψήφιο μοναδικό αριθμό συναλλαγής, τον οποίο ο πωλητής αναγράφει στο σχετικό τιμολόγιο.

Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα, κι όχι την υποχρέωση, να καταχωρεί μεταγενέστερα στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Κατά την καταχώριση η ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία θα ελέγχει τη βασική προϋπόθεση, ο αγοραστής να ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. τη δηλωθείσα χρονική στιγμή της πραγματικής συναλλαγής. Οι συναλλαγές αυτές θα μπορούν να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική/ διαδικτυακή υπηρεσία εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη χρονική στιγμή συναλλαγής.

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η πλατφόρμα δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Σε περίπτωση  αδυναμίας χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής/διαδικτυακής υπηρεσίας, ο πωλητής φέρει την ευθύνη επιβεβαίωσης της ιδιότητας του αγοραστή ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης, ζητώντας από τον αγοραστή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. εκτύπωση των «στοιχείων μητρώου» του, από την καρτέλα «προσωποποιημένη πληροφόρηση» στο σύστημα TAXISnet με ημερομηνία εκτύπωσης την τρέχουσα ή την προηγούμενη μέρα της συναλλαγής).

 

Παράδειγμα

Έστω επιχείρηση που ενεργεί πράξεις υποκείμενες στο ΦΠΑ επιθυμεί να αγοράσει κινητή συσκευή ή laptop. Η αγοράστρια πρωτού προβεί στην αγορά έχει τη δυνατότητα να εγγραφτεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Κατά την αγορά κινητής συσκευής ή laptop θα πρέπει να λάβει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Η εταιρεία-πωλητής για να ελέγξει εάν η επιχείρηση υπάγεται στο ΦΠΑ θα ζητήσει το ΑΦΜ της επιχείρησης, το ΑΦΜ του εκπροσώπου που εκτελεί την παραγγελία, τα τελευταία 5 ψηφία της ταυτότητάς του και τον αριθμό του κινητού του. Στη συνέχεια, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο πωλητής θα είναι σε θέση να πιστοποιήσει:

α) την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκείμενου με δικαίωμα έκπτωσης,

β) τη δυνατότητα του εκπροσώπου να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους της επιχείρησης.
Για να μπορέσει να γίνει η πιστοποίηση προϋπόθεση είναι να είναι και ο αγοραστής εγγεγραμμένος στη σχετική πλατφόρμα.

 

(ΠΟΛ. 1150/29.9.2017), (Απόφαση Α. 1439/28-11-2019 (Β’ 4512/2019))

 

Παπαδοπουλου Άρτεμις

Λογιστικό Γραφείο

PCA – Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Γούναρη 49, 185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210-4190320, 6944365119