Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρηση διπλογραφικών και απλογραφικών βιβλίων Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων Υπηρεσίες Μισθοδοσίας Εργατικά/Ασφαλιστικά Οργάνωση και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου (εφόσον υπάρχει) Φορολογικές Υπηρεσίες Σύσταση εταιριών Φορολογικές… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίο Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ Εκπροσώπηση στην επιθεώρηση εργασίας, στον ΕΦΚΑ… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναλαμβάνουμε τις αιτήσεις και τα αναγκαία έγγραφα σε συνεργασία με τους μηχανικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων για την αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων, την… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρήσεως σας, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες λειτουργίας της, να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε τρόπους για την αύξηση της… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Στην εταιρεία μας έχουμε την γνώση και την εμπειρία να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν και να γίνουν αποδοτικότεροι. Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σε συνεργασία με τον πελάτη μας αναλαμβάνουμε την ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στην Κύπρο, στην Αγγλία και σε όποια χώρα κριθεί χρήσιμο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οργάνωση της εταιρείας ώστε να είναι εναρμονισμένη και να τηρεί τις προδιαγραφές του Κανονισμού 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και προώθηση σχετικού φακέλου για την δανειοδότηση της επιχειρήσεώς σας. Αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία με τις τράπεζες προβλήματα που έχουν ανακύψει από μη… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η εταιρεία μας παρέχει λύση σε κάθε είδους πρόγραμμα επιδοτήσεων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος, προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιδοτήσεις ΟΑΕΔ για προσωπικό… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Κατοίκων Εξωτερικού Έκδοση Αριθμού Μητρώου και Υποβολή Στοιχείων για Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες τύπου Airbnb Επίδομα Στήριξης Τέκνων-Α21 Επίδομα Θέρμανσης Υποβολή… ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ