ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την σύσταση κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε), αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών και σωματείων καθώς και ατομικών επιχειρήσεων. 

Εφόσον αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο τομέα, σας προτείνουμε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας προκειμένου να καταλήξουμε μαζί στη μορφή επιχείρησης που ενδείκνυται για το αντικείμενο και τις πραγματικές σας ανάγκες και να συζητήσουμε οτιδήποτε σας προβληματίζει σε αυτό το νέο σας βήμα.

 Η εταιρία μας προσφέρει μειωμένες τιμές στους νέους επαγγελματίες.