ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 40 % ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ 40 % ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν. 4646/2019 που ψηφίστηκε, όλες οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτηρίου, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης, μειώνουν το φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να εκπέσουν σε ποσοστό 40% από το ύψος τους και θα μειώνουν το φόρο εισοδήματος για 4 έτη σε 4 ισόποσες δόσεις. Το ανώτατο όριο συνολικά της δαπάνης μπορεί να φτάνει τα 16.000 ευρώ.

 

Για παράδειγμα, έστω φορολογούμενος πραγματοποιεί δαπάνη ανακαίνισης, με απόδειξη λήψης υπηρεσιών, ύψους 16.000 ευρώ. Θα δικαιούται συνολική έκπτωση από τη φορολογία του ύψους 6.400 ευρώ (16.000x40%) και άρα το κάθε έτος θα δικαιούται έκπτωση 1.600 ευρώ (6.400/4).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση των παραπάνω είναι οι εν λόγω δαπάνες να εξοφλούνται με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά για την πραγματοποίησή τους.

 

Για την ενεργοποίηση του μέτρου αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του διοικητή της ΑΑΔΕ όπου θα καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία καθώς και λοιπές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του.