Άδειες λόγω Covid-19, ιατρικές γνωματεύσεις, επιδοτήσεις, Δ.Χ., κ.ά.

Άδειες λόγω Covid-19, ιατρικές γνωματεύσεις, επιδοτήσεις, Δ.Χ., κ.ά.

Γιάννης Χατζηγιάννης

e-ΕΦΚΑ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τμήμα Παροχών Ασθένειας
Αναπληρωτής Προϊστάμενος


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υπάγονται στις διατάξεις του τ.ΙΚΑ αλλά και όσων εργάζονται σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), τίθενται λόγω covid-19 από τα υγειονομικά όργανα σε κατ' οίκον περιορισμό.

Α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19

Για την ορθή διαχείριση των αιτημάτων των ασφαλισμένων μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ), σας γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής οι εκδιδόμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω covid-19, δύνανται να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1. Κατ' οίκον περιορισμός εργαζομένων λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα (μη νοσούντες): Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο για την αποφυγή διασποράς του covid-19. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, δεν κατατίθεται στο Τμήμα Παροχών αλλά στον εργοδότη προκειμένου να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-2020).

2. Μέτρα προστασίας εργαζομένων γιατί ανήκουν σε ευπαθή ομάδα του πληθυσμού: Η ιατρική γνωμάτευση δεν αποτελεί άδεια ασθένειας αλλά μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Η ιατρική γνωμάτευση, ακόμα κι αν εκ παραδρομής αναφέρει αναρρωτική άδεια, κατατίθεται στον εργοδότη για να υπάρξουν οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 39363/1537/30.09.2020 (ΦΕΚ 4262/Β/30-9-2020).
Οι ομάδες του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ευπαθείς, αναφέρονται στην ΚΥΑ 37095/1436/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/Β/18-9-2020).

3. Κατ' οίκον περιορισμός και αναρρωτική άδεια εργαζομένων που νοσούν με επιβεβαιωμένο μοριακό test: Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το Τμήμα Παροχών Ασθενείας του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) δεν επιδοτεί τους ασφαλισμένους με test (όπως δεν επιδοτούμε με την προσκόμιση μιας ακτινογραφίας ή μιας αιματολογικής εξέτασης κ.λπ.) παρά μόνο με ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια. Για τη λήψη της, οι εργαζόμενοι πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, είτε με το υγειονομικό όργανο που τους χορήγησε τη βεβαίωση του θετικού test, είτε με τον ιατρό τους (συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, σχετικής ειδικότητας), να ενημερώνουν για το test και να ζητούν ιατρική γνωμάτευση που να τους χορηγεί αναρρωτική άδεια από την ημερομηνία του θετικού rapid test ή του μοριακού test.
Καθώς η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής λόγω του περιορισμού (υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ιατροί θα πρέπει να εκδίδουν τις ιατρικές γνωματεύσεις έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη τους από τους εργαζόμενους (ανυπαίτιο κώλυμα).

Οι χορηγούμενες ιατρικές γνωματεύσεις λόγω θετικού μοριακού test covid-19 θα πρέπει, πλέον των αναγκαίων στοιχείων (ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου/ης, ΑΜΑ ή ΑΜΚΑ ασφαλισμένου/ης, ημερομηνία έκδοσης γνωμάτευσης κ.λπ.), να αναφέρουν:
1. Ημερομηνίες rapid test και μοριακού test.
2. Τη νόσο (covid-19) και τη συμπτωματολογία (πυρετός, βήχας, λοίμωξη του αναπνευστικού κ.λπ.).
3. Τη σύσταση "κατ' οίκον περιορισμό" (που αποτελεί υγειονομική και διοικητική εντολή) και την ένδειξη "χορήγηση αναρρωτικής άδειας από.....έως......".
Με τα ανωτέρω στοιχεία το Τμήμα Παροχών δύναται να κάνει αποδεκτή άδεια ασθένειας που εκδίδεται σε μεταγενέστερο χρόνο από την έναρξή της αφού πρώτα εγκριθεί το χρονικό διάστημα από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Β) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Η πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες κατόπιν εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπεται μόνο για κατεπείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συναλλασσόμενος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί διαφορετικά.
Για να εξυπηρετήσουμε το πλήθος των αιτημάτων στο συντομότερο δυνατόν χρόνο, έχουμε επανασχεδιάσει τη ροή εργασιών για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των συναλλαγών και τη λειτουργικότητα του Τμήματος Παροχών καθώς ένας σημαντικό αριθμός αναρρωτικών αδειών αφορούν περιπτώσεις covid-19.

Γ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Για να κατατεθούν άδειες στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας, οι εργαζόμενοι πρέπει πρώτα να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα (στην παρούσα φάση ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) στην κεντρική σελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) στο πλαίσιο "ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ & Χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες" (https://www.efka.gov.gr/el/e-ephka-elektroniko-aitema-exypereteses-kleisimo-ranteboy).
2. Το Τμήμα μας απαντά με μήνυμα στο e-mail που έχει δηλωθεί στο ηλεκτρονικό αίτημα παρέχοντας λεπτομερείς οδηγίες (τυποποιημένα μηνύματα ανά κατηγορία αιτήματος) για το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται και τον τρόπο κατάθεσής τους.
3. Το περιεχόμενο του μηνύματος μας δεν εμφανίζεται ως πληροφορία στο ενημερωτικό e-mail που αποστέλλουμε αλλά πρέπει να εισέλθετε εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ "ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ", αναζητώντας την υποβληθείσα αίτηση επιλέγοντας "ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ".
- Εφόσον τα έγγραφα είναι πλήρη και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης (έλεγχος ασφάλισης, έγκριση υγειονομικής επιτροπής κλπ), η απόφαση επιδότησης ταχυδρομείται στην οικία του εργαζόμενου.
- Για την ορθή αποστολή της απόφασης πρέπει να ελεγχθούν τα στοιχεία του εργαζόμενου που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο του ΕΦΚΑ. Η διαδρομή ελέγχου είναι από την ηλεκτρονική σελίδα το ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/elektronikes-yperesies-gia-asphalismenoys), επιλέγετε το πεδίο ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml). Καταχωρείτε όλα τα αναγκαία μεταβλητά στοιχεία συμπεριλαμβανομένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN του δικαιούχου (GR<25ψηφία>). Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση αντλούνται από το Μητρώο του ΑΜΚΑ και δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τα στοιχεία που τηρεί το Μητρώο του ΕΦΚΑ.

Δ) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ (ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άδεια ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας υπερτερούν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά την αναστολή της σύμβασης εργασίας είτε η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της κατόπιν Διοικητικής Αρχής, είτε έχει θέσει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της σε αναστολή γιατί εμπίπτει στις διατάξεις των πληττόμενων επιχειρήσεων.
Εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό αναστολής για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€ ή 534€), οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν όλα τα αναγκαία έγγραφα στον εργαζόμενο (ΥΔ περι αποχής από την εργασία κ.λπ.) που απαιτούνται για την κατάθεση της άδειας στο Τμήμα Παροχών καθώς η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ' αρχήν τις υποχρεώσεις των μερών κατά το χρονικό διάστημα αυτής αλλά δεν την καταλύει.
Η Γενική Διεύθυνση Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ έχει εκδώσει διευκρινιστικές οδηγίες για το ζήτημα της παράλληλης επιδότησης με το υπ' αριθμόν 181147/07.08.2020 έγγραφό της.

Ε) ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ/ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 2020

Εργαζόμενος/η που έχει λάβει επιδότηση ασθένειας από τον ΕΦΚΑ (διάστημα επιδότησης από την ημέρα του Πάσχα μέχρι και 24/12) δικαιούται Δώρο Χριστουγέννων από τον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ για Δώρο Χριστουγέννων 2020 από τις 18/12 και μετά καθώς από εκείνη την ημερομηνία και μετά είναι δυνατόν να εκδοθεί απόφαση επιδότησης. Το δικαίωμα του Δώρου παραγράφεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία που γίνεται απαιτητό.
Το επίδομα μητρότητας (119 ημέρες άδειας) δεν είναι άδεια ασθένειας και δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων.
Δεν χορηγείται Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων σε εργαζόμενους/ες σε ΝΠΔΔ με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ εφόσον και ο εργοδότης τους δεν υποχρεούται σε χορήγηση Δώρου για τις ημέρες εργασίας τους.

ΣΤ) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων επικοινωνεί με το Τμήμα μας αναζητώντας την Απόφαση Επιδότησης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει (Θέμα Γ, παρ.3), το Τμήμα μας ταχυδρομεί την απόφαση επιδότησης εις διπλούν στην οικία του ασφαλισμένου. Ένα εκ των αντιτύπων πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη. Αν τα στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας δεν είναι ορθά, η επιστολή επιστρέφει στο Υποκατάστημά μας. Για να πληροφορηθείτε για την απόφαση επιδότησης είναι σκόπιμο πρώτα να ελέγξετε τα στοιχεία της διεύθυνσης του εργαζόμενου στο Μητρώου του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την πραγματική του/της διεύθυνση, οι έχοντες έννομο συμφέρον (εργαζόμενος, εργοδότης, εκπρόσωπός τους <π.χ. λογιστής>) είναι σκόπιμο αντί της τηλεφωνικής επικοινωνίας να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα στην πλατφόρμα "ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ" επιλέγοντας την κατηγορία αιτήματος "ΠΑΡΟΧΕΣ/ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ" γράφοντας στα ελεύθερα σχόλια ότι δεν έχει παραληφθεί η απόφαση επιδότησης, το ονοματεπώνυμο του/της εργαζόμενου/ης, το ΑΜΑ ή το ΑΜΚΑ του/της, το διάστημα της αποχής από την εργασία και την ιδιότητα αν δεν είναι ο ίδιος ο/η εργαζόμενος/η (πχ εργοδότης, εκπρόσωπος του εργοδότη/λογιστής).
Τα αιτήματα θα απαντηθούν εφόσον έχει παρέλθει διάστημα τριάντα ημερών από την παραλαβή των εγγράφων από το Τμήμα μας.

 

 

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Λογιστικό Γραφείο

PCA – Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Γούναρη 49, 185 31 Πειραιάς

Τηλ. 210-4190320, 6944365119

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.