Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1979 και δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες  λογιστικές, φοροτεχνικές, οικονομοτεχνικές, συμβουλευτικές, νομικής υποστήριξης και όλων των θεμάτων που αφορούν την εργατική νομοθεσία. Πρόκειται για την μετεξέλιξη μιας οικογενειακής επιχειρήσεως που ήδη δραστηριοποιείτο με το ίδιο αντικείμενο από το 1952.

Στελεχώνεται από άξιους, έμπειρους και ικανούς συνεργάτες οι οποίοι εργάζονται με προσήλωση, αφοσιωμένοι στους εταιρικούς μας στόχους.

Προτεραιότητά μας είναι να καταστούμε ισχυροί και αξιόπιστοι σύμμαχοι των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε, να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους επιλέγοντας τις βέλτιστες τεχνικές.

Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται της οικονομικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.